Tlf: 3122 7482 / E-mail: info@mbrandt.dk

13. juni 2024

Send forespørgelse på dette kursus vi vender tilbage inden for 24 timer

Kurset: 8 TIMERS FØRSTEHJÆLPSKURSUS
Tlf: 3122 7482 / E-mail: info@mbrandt.dk

Send forespørgelse på dette kursus vi vender tilbage inden for 24 timer

Kurset: 8 TIMERS FØRSTEHJÆLPSKURSUS

8 TIMERS FØRSTEHJÆLPSKURSUS

8 timers udvidet Førstehjælp
På dette kursus lærer kursisten at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn, samt at håndtere den almindelige førstehjælp.
På kurset sætter vi endvidere særligt fokus på  ”Handling når det gælder ” og kursisten vil efter kurset føle sig godt rustet til at tage ansvaret, hvis uheldet er ude.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen.
Kurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser, og en smule teori.

Indhold

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
 • Genoplivning (hjertelungeredning)
 • Genoplivning af børn
 • Genoplivning med hjertestarter og brug af denne.
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn.
 • Håndtering af forbrændinger og ætsninger.
 • Håndtering af brud på nakke og rygsøjle.
 • Håndtering af brud, forstuvninger og ledskader.
 • Håndtering af Shock,
 • Førstehjælp ved alm. blødninger og livstruende blødninger
 • Førstehjælp ved hypotermi

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau.
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.
 • Udføre genoplivning af børn og spædbørn.
 • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere.
 • Udføre korrekt førstehjælp ved alm. blødninger og livstruende blødninger
 • Udføre korrekt livsreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos voksne og børn.
 • Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger.
 • Udføre korrekt førstehjælp ved mistanke om brud på nakke og rygsøjle
 • Udføre korrekt førstehjælp ved brud og forstuvninger.
 • Have kendskab til psykisk førstehjælp.
 • Udføre korrekt førstehjælp vedhypotermi
 • Have forståelse for, og kunne udføre førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Pris pr. hold 9.495,- kr. ekskl. moms og kørsel
Max. 16 deltagere pr. hold

Førstehjælpskurser

Brandkurser