Tlf: 3122 7482 / E-mail: info@mbrandt.dk

16. juli 2024

Send forespørgelse på dette kursus vi vender tilbage inden for 24 timer

Kurset: 6 TIMERS LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLPSKURSUS
Tlf: 3122 7482 / E-mail: info@mbrandt.dk

Send forespørgelse på dette kursus vi vender tilbage inden for 24 timer

Kurset: 6 TIMERS LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLPSKURSUS

6 TIMERS LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLPSKURSUS

6 timers livreddende Førstehjælp
På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen.
Kurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser, og en smule teori.

Indhold

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering).
 • Genoplivning (hjertelungeredning).
 • Genoplivning af børn.
 • Håndtering af blokeret luftveje (Heimlich).
 • Orientering og brug af hjertestarter.
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn.
 • Håndtering af forbrændinger og ætsninger.
 • Håndtering af shock, herunder blødninger.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder

  • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau.
  • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.
  • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.
  • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.
  • Udføre genoplivning af børn og spædbørn.
  • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere.
  • Udføre korrekt livsreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos voksne og børn.
  • Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger.
  • Have forståelse for, og kunne udføre førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Pris pr. hold 7.495,- kr. ekskl. moms og kørsel
Max. 16 deltagere pr. kursus

 

Førstehjælpskurser

Brandkurser